Sindicatures electoraus

Qüestions e arresponses sus es sindicatures electoraus

 

Qui velhe pera transparéncia era objectivitat deth procès electorau?

Era Sindicatura Electorau de Catalonha, configurada coma un organ independent e imparciau que s’afecte ath Parlament de Catalonha, ei era responsabla de garantir, damb competéncia en tot eth territòri de Catalonha, era transparéncia e era objectivitat deth procès electorau, e er exercici efectiu des drets electoraus.

 

Qui configure era Administracion electorau?

Era Administracion electorau ei formada pera Sindicatura Electorau de Catalonha, es sindicatures electoraus de demarcacion, es burèus electoraus e era Administracion electorau deth Govèrn dera Generalitat de Catalonha.

Es sindicatures electoraus e es burèus electoraus son organs independenti e non seguissen instruccions, ordes ne resolucions de cap auta institucion, lheuat des adreçades pera Administracion electorau e es sindicatures electoraus as burèus de vòte, e es dera Sindicatura Electorau de Catalonha adreçades as sindicatures electoraus de demarcacion.

Mès informacion:

  • Capítols VI e VII dera Lei deth referendum d’autodeterminacion.

Sindicatura electorau de Catalonha

Garantia des drets electoraus

 

Qué ei?
Configuracion

Era Sindicatura Electorau de Catalonha ei un organ independent e imparciau, afectat ath Parlament de Catalonha, a on a era sua sedença.

Era Sindicatura, creada pera Lei 19/2017, de 6 de seteme, deth referendum d’autodeterminacion (ligam ara lei), hè partida dera administracion electorau, amassa damb es sindicatures electoraus de demarcacion, es burèus de vòte e era administracion electorau deth Govèrn dera Generalitat.

Mission

Era mission dera Sindicatura Electorau de Catalonha ei garantir, damb competéncia en tot eth territòri de Catalonha, era transparéncia e era objectivitat deth procès electorau, e er exercici efectiu des drets electoraus.

Membres

Era Sindicatura Electorau de Catalonha se compose de cinc membres, juristes o politològs de prestigi expèrts en procèssi electoraus, nomentadi peth Parlament de Catalonha per majoritat absoluta. Tanben compde damb dus suplents.

Es membres dera Sindicatura son inamovibles e escuelhen entre eri qui assumís es foncions de president e secretari. Tanben pòt designar d’auti cargues e normes complementàries d’autoorganizacion e foncionament. Eth president dera Sindicatura a era denominacion de Sindic Electorau de Catalonha.

Composicion:

Jordi Matas i Dalmases, president

Marta Alsina i Conesa, vici-presidenta

Josep Pagès i Massó, membre

Tània Verge i Mestre, membre

Marc Marsal i Ferret, secretari

Suplents

Josep Costa i Rosselló, suplent prumèr

Eva Labarta i Ferrer, suplent dusau

Nomentaments

Nomentament des membres

Ligam a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7450A/1633414.pdf

Designacion deth president, era vice-presidenta e eth secretari

Ligam a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7450A/1633402.pdf

 

Qué hè?

Entà garantir era transparéncia e objectivitat deth procès en exercici efectiu des drets electoraus, era Sindicatura Electorau de Catalonha:

• Valide eth recensament electorau

• Valide era actualizacion dera cartografia electorau (seccions e burèus de vòte)

• Valide es models oficiaus de bulletins de votacion, envolòpes electoraus, actes electoraus, manuaus de foncionament des burèus electoraus, urnes electoraus e era resta dera documentacion electorau oficiau

• Valide eth procediment de votacion anticipada entàs electors residents en exterior

• Nomente, oriente e coordine es sindicatures electoraus de demarcacion

• Resòlv es consultes, quèishes, reclamacions e recorsi dera sua competéncia

• Exercís era jurisdiccion disciplinària sus totes es persones qu’intervien damb caractèr oficiau en referendum

• Supervise era campanha institucionau sus eth referendum d’autodeterminacion e era difusion enes mejans de comunicacion

• Velhe pes condicions de imparcialitat e pluralisme des mejans de comunicacion pendent era campanha electorau

• Acredite es observadors electoraus internacionaus

• Efectue er escrutinh generau

• Certifique es resultats electoraus oficiaus e n’ordene era sua publicacion oficiau

• Es autes accions que li mane era Lei 19/2017, de 6 de seteme, deth referendum d’autodeterminacion e era norma aplicabla

 

Déuer de collaboracion

Totes es autoritats publiques, en encastre des corresponents competéncies, an eth déuer de collaborar damb era Sindicatura Electorau de Catalonha entath corrècte compliment des sues foncions.

Era Sindicatura Electorau de Catalonha pòt reclamar era assisténcia de representants des administracions e organs implicadi en procès electorau e, en generau, de tecnicians e expèrts.

Tanben les pòt requerir que participe enes sues reünions, damb votz e sense vòte.

 

Contacte
Partits politics, federacions, coalicions

Consultes generaus:partits@ref1oct.eu

Organizacions interessades

Sollicitacions de participacion en procès:org.acredita@ref1oct.eu
(Art. 14 LLEI 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació i Capítulo IV DECRET 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya)

Espacis públics entara campanha: org.espais@ref1oct.eu
(Art. 11 de la LLEI 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació i art. 12 DECRET 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya)

Consultes generaus: org.consultes@ref1oct.eu

Observadors electoraus internacionaus

Acreditacions
Consultes, observacions e recomanacions
Organizacions internacionaus convidades: monitors@ref1oct.eu
Observadors: visitors@ref1oct.eu

Titulars de drets subjectius e interèssi legitims

Recorsi: recursos@ref1oct.eu
Art. 26, 27 i 34 LLEI 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació i Capítol XI DECRET 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya